Golfs historie

Hvor og hvornår golfspillet blev opfundet og praktiseret vides ikke præcist. I reglen hævdes det, at spillet stammer fra Skotland, hvor et golflignende spil efter alt at dømme blev praktiseret allerede i 1100-tallet.

Der findes dog beretninger, som peger på Holland som arnestedet. Golf nævnes i 1457, da kong James 2. af Skotland forbød fodbold og golf (gowf) – og i stedet befalede, at bueskydning skulle øves.

Moderne golf blev udviklet i Skotland. Det var også her, den første klub blev dannet. Det første moderne regelsæt blev udviklet i Skotland og den første 18 hullers golfbane blev anlagt i Skotland, og de første golfturneringer blev også afviklet i Skotland.

Spillet spredte sig til England og derfra til resten af verden. Den ældste fungerende golfbane er Musselburgh Links i Skotland. Det er bevist, at der blev spillet golf der i 1672. Efter alt at dømme spillede Marie Stuart der allerede i 1567.